ἄλοξ

ἄλοξ, -κος
Grammatical information: f.
Meaning: `furrow' (Trag., Com.).
Other forms: Also αὖλαξ (Hes.), ὦλκα, -ας acc. sg., pl. (Hom.), Dor. ὦλαξ EM 625, 37and in ὁμ-ώλακες (A. R. 2, 396). Further εὑλάκᾱ `plough' with the Lacon. fut. inf. εὑλαξεῖν (Orac. ap. Th. 5, 16); and αὑλάχα ἡ ὕννις H. and *ὄλοκες (cod. ὀλοκεύς) αὔλακες H.
Origin: PG [a word of Pre-Greek origin]
Etymology: The relation between these forms was unclear. Solmsen Unt. 258ff. explained ὦλκα from *ἄϜολκα (κατὰ ὦλκα Ν 707 for original *κατ' ἄϜολκα); it is strange that this form did not live on. Beside *ἀ-Ϝολκ- the zero grade would give *ἀ-Ϝλακ- in αὖλαξ. The root was supposed in Lith. velkù, OCS vlěkǫ, Av. varǝk- `draw'; one could assume *h₂uelk-. This is tempting, but must not be correct. If the Balto-Slavic words are isolated (there is further only Av. vǝrǝc-), the verb may be non-IE; also it is rather *uelkʷ-, which makes the connection with Greek impossible; further there is no trace of the verb in Greek, which has ἔλκω \< *selk-. εὑλάκα can no longer be explained from different prothesis, *ἐ-Ϝλακ-. But ἄλοξ cannot be explained in this way: metathesis of *αϜολκ- would give *αυλοκ-; an after the F had disappeared, metathesis was no longer possible (only contraction to *ωλκ-). - I see no reason to reject ὀλοκ-. ὦλαξ was perhaps taken from a compound, like ὁμώλακ-, which would give *ολακ-. - Pisani JF 53, 29 derived αὖλαξ from αὑλός and separated it from ἄλοξ etc., which is improbable. - The variants are strongly reminiscent of substr. words, as Beekes Dev. 40 held (withdrawn ib. 275-7). Variation of prothetic ε\/α\/ο\/αυ\/ευ is typical of substr. words, as is κ\/χ (αὐλάχα). So more probably we have to assume a substr. word. The start with the Homeric form was wrong: it is the only form that has no vowel between λ and κ, and is therefore suspect. If we assume labialised phonemes, like , a reconstruction *alʷak- gives all forms: αὖλαξ (by anticipation of the labial feature; which gives ὦλαξ by contraction), ἄλοξ (influence on the second vowel ; ὀλοκ- on both vowels), interchange α\/ε gave εὐλακ-; see Beekes Pre-Gr., and cf. ἀρασχάδες etc. Homer might have had *κατ' ὠλακ(α), which became unclear during the tradition.
Page in Frisk: 1,77

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

 • άλοξ — ἄλοξ ( οκος), η (Α) (ομηρικός τύπος σε αιτιατική ενικού που απαντά και σε πληθυντικό ὦλκα, ὦλκας από άχρηστη ονομαστική ὦλξ) 1. το αυλάκι που σχηματίζει το αλέτρι 2. τραύμα που προκαλείται από νυχιά, γρατζούνισμα 3. το αυλάκι που σχηματίζει στη… …   Dictionary of Greek

 • ἄλοξ — fem nom/voc sg αὖλαξ furrow fem nom/voc sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀλόκων — ἄλοξ fem gen pl αὖλαξ furrow fem gen pl (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἄλοκα — ἄλοξ fem acc sg αὖλαξ furrow fem acc sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἄλοκας — ἄλοξ fem acc pl αὖλαξ furrow fem acc pl (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἄλοκες — ἄλοξ fem nom/voc pl αὖλαξ furrow fem nom/voc pl (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἄλοκι — ἄλοξ fem dat sg αὖλαξ furrow fem dat sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἄλοκος — ἄλοξ fem gen sg αὖλαξ furrow fem gen sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἄλοξι — ἄλοξ fem dat pl (epic) αὖλαξ furrow fem dat pl (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἄλοξιν — ἄλοξ fem dat pl (epic) αὖλαξ furrow fem dat pl (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • αύλακα — η και αύλακας, ο (AM αὖλαξ, Α και ἄλοξ και ὦλξ, μόνο στην αιτ. ὦλκα, ὦλκας) αυλάκι κήπου ή αγρού νεοελλ. 1. η αφρισμένη γραμμή που αφήνει πίσω του το πλοίο 2. τεχνητό ή φυσικό όρυγμα όρμου ή λιμανιού για τη διέλευση των πλοίων αρχ. 1. γλυφή 2.… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.